top of page

KONTAKTONI

Contact

Emri:

Kompania e Shërbimeve Ekonomike
DI-MI Jagoda DOOEL eksport-import Shkup
EMBS: 4296559
EDB: 4030992125161

Adresë:
 
Rr. Gjorce Petrov Nr. 1 lokal 7 (TC. Porta Vlae)
1000 Shkup
Р. Maqedonia
Telefoni:
 

Tel:    +38926202424

Mob: +38977877996

Faleminderit!

bottom of page